Medtrum TouchCare® Nano System
 • Världens första slangfria insulinpump med integrerad CGM
 • TouchCare Nano Systemet förutsäger låga glukosvärden och stoppar leverans av insulin innan lågt
 • Insulinleveran när glukosnivån börjar stiga
Möjlighet finns att kunna styra med mobilen
 • För mer frihet och bekvämlighet kan du välja att hantera och kontrollera insulinpumpen och det integrerade CGM-systemet via en app i mobiltelefonen (EasyPatch)
 • Ingen separat handenhet (PDM) behövs, men det kan vara en trygghet att ha som reserv
Bekvämt
 • Ett företag för alla dina utbildningsbehov, support, service och produkter
 • Patchpumpen och CGM är lätta att använda, med integrerad stopp/start funktion som automatiskt sköter allt
 • Ytterligare information om både patchpump och CGM finns på respektive produktsida
Vad är stopp innan lågt
Funktionen stopp innan lågt använder kontinuerligt sensordata från CGM för att förutse lågt glukos. Systemet avbryter automatiskt insulintillförseln för att förhindra hypoglykemi. Detta kan underlätta livet med diabetes och bidra till jämnare blodsockervärden.
 • Sensor glukoskurva med stopp innan lågt
 • Sensor glukoskurva utan stopp innan lågt
 • Sensor glukoskurva utan automatiskt återupptagande
Punkt A: Insulintillförseln stängs automatiskt av när sensorglukosen förutses närma sig den låga gränsen under inställd tidsperiod.
Punkt B: Basalinsulinet återupptas automatiskt när sensorglukosen ligger över den låga gränsen och förutspås vara minst 1,7 mmol/L högre än den låga gränsen på en halvtimme.
DELA och FÖLJ
Data överförs automatiskt och kan visas på distans med obegränsat antal följare och ditt diabetesteam
Denna webbplats använder cookies så länge du tillåter detta i inställningarna för din webbläsare. Cookies berättar vilka delar av vår webbplats du har besökt och hjälper oss att mäta effektiviteten av annonser och webbsökningar. De ger oss också insikter om användarnas beteende så att vi kan förbättra vår kommunikation och våra produkter. Inställningar för cookies