EasyPatch är en App till mobiltelefonen som kan kontrollera och hantera Nano Patch och CGM
  • Ingen separat handenhet (PDM) behövs
  • Möjlighet att styra din slanglösa insulinpump via mobiltelefonen
  • Uppdaterar automatiskt status i skärmen (inget behov av skanning av sändare)
  • Möjlighet till diskret insulindosering via mobiltelefonen
Ökad frihet
  • Kontroll av patchpump och CGM via mobiltelefonen
  • Mindre saker att bära med sig (ingen separat handenhet)
  • Enkel att använda
  • Översikt över både pump och CGM på en och samma skärm
Multifunktionellt intelligent system
  • Har hybrid closed-loop med måltidshantering
  • Innan bolus kan ges via mobiltelefonen behöver bolus bekräftas genom att knacka två gånger på patchpumpen
6. Ikoner för insulinleverser
7. Trendpilar
Lättförståeliga grafer som visualiserar och analyserar dina glukosvärden, insulinleverans, matintag och andra händelser
DELA och FÖLJ
Data överförs automatiskt och kan visas på distans med obegränsat antal följare och ditt diabetesteam.
Denna webbplats använder cookies så länge du tillåter detta i inställningarna för din webbläsare. Cookies berättar vilka delar av vår webbplats du har besökt och hjälper oss att mäta effektiviteten av annonser och webbsökningar. De ger oss också insikter om användarnas beteende så att vi kan förbättra vår kommunikation och våra produkter. Inställningar för cookies